Teenuste hinnakiri alates 01.02.2024

Teenuse maksumus kuus Väiksem hooldusvajadus Suur  hooldusvajadus
2-3 KOHALISES TOAS 1290 € 1500 €
Hoolduskomponent ehk KOV–i poolne rahastus (palgakomponent) 650 € 700 €
Kliendi omaosalus (hoolduskomponent majutus, toitlustus, hügieeni ja hooldustarbed) 640 € 800 €
Kohatasu hinnale lisanduvad vastavalt kliendi vajadustele:
1-kohalises toas on kohamaksumusele lisa  + 250 €
250 € 250 €

Kohaliku omavalitsuse kulude osa piirmäär on avaldatud kliendi elukoha omavalitsuse kodulehel ja  KOV hüvitab kuni piirmäärani.

Lisateenused
Dokumentide/tõendite taotlemine 30 €
Invatransport koos saatjaga vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale