Järva hooldekodu

Järva Hooldekodu on ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuv hoolekandeasutus.

Hoones on vastrenoveeritud 1-, 2- ja 3-kohalised toad oma WCga.

Hooldekodu asub Järva-Jaanis, kahekorruselises majas, avarates ja valgusküllastes ruumides.  Kinnistu on suur ning pakub võimalusi jalutamiseks, ühisüritusteks ja oma aianduse loomiseks.

Personaalne lähenemine

Teenust osutavad omaala spetsialistid, kelle ülesandeks on hoolitseda ja leida personaalne lähenemine igale hooldekodu elanikule.

Toetav keskkond

Meie meeskond loob toetava keskkonna, kus muretult ning väärikalt oma vanaduspõlve veeta.

Oma köök

Majas on oma köök, mis pakub toitlustust 4 korda päevas, arvestades kõigi klientide meditsiiniliste näidustuste ja isikupäradega.

Teenuse kohatasu sisaldab:

 • Majutust (1-3 kohalises toas)

 • Toitlustust 4x päevas

 • Hooldusplaanis ettenähtud tegevusteks spetsialistide töötasud: tagatud on spetsialistide olemasolu vajalike tegevuste jaoks sh tegevusjuhendaja, liikumisjuhendaja ja õendusteenuse osutaja

 • Huvitegevuse materjalide kulu

 • Pesu pesemine

 • Nahahoolduse- ja puhastuse vahendite kulud

 • Hooldusel viibivale isikule 1 kuu jooksul peale isiku teenusele saabumist hooldusplaani koostamine ja klienditoimiku pidamine

 • Ööpäevaringse kõrvalabi tagamist hoolduspersonali poolt (abistamine igapäevatoimingutes: pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud, habemeajamine) sh tugiisikut

 • Õe teenuse kättesaadavust E-R 8h päevas

 • Raviskeemist lähtuvalt abi ravimite manustamisel

 • Nõustamist ja abi asjaajamisel

 • Teleri vaatamise võimalust ühiskasutatavates ruumides

 • Osavõttu hoolekandeasutuses toimuvatest kultuuriüritustest ja jumalateenistustest, tähtpäevade ja sünnipäevade tähistamise korraldamist

Külastused

Külastamine eelneval registreerimisel.
Külastuste registreerimine hooldusjuhi või juhataja telefonidel
või e-kirja teel info@jarvakodu.ee või katrin@jarvakodu.ee

Kohatasu hinnale lisanduvad vastavalt kliendi vajadustele:

 • 1 kohalises toas on kohamaksumusele lisa  + 250.-

 • Transport (pere- ja eriarsti juurde, haiglasse või dokumentide taotlemisel): transporditeenuse osutaja hinnakirja alusel

 • Retsepti ja käsimüügiravimid, haava hooldus ja sidumisvahendid: vastavalt apteegi hinnakirja alusel, võttes arvesse kliendi tegeliku kulu vajadust

 • Pediküür, juuksur: vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale

 • Dokumentide taotlemine (ID kaart, puudetaotlus, töövõimetoetuse taotlus) 30.-

 • Hügieenitarbed (mähkmed, spetsiaalsed pesuvahendid ja kaitsekreemid jne):  vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale, võttes arvesse kliendi tegeliku kulu vajadust

 • Abivahendid (ratastool, rulaator jne.) – vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale

Kontakt

Katrin Pärtli
Juhataja

5200060
katrin@jarvakodu.ee

Annely Saks
Hooldusjuht

5045601
anneli@jarvakodu.ee

Korruse hooldajad telefonil: 5045632

HOIAME
vananemise
väärika

HOOLIME
Sinust, Sinu tervisest ja tervislikest eluviisidest

ARVESTAME
inimeste vajaduste ja eelistustega

ARENDAME
pidevalt oma
teenuseid

KVALITEET
on meie teenuse
põhimõte

KOOSTÖÖ
lähedaste, eestkostjate, meditsiinipersonali ja teiste eluvaldkonna gruppide vahel